Επικοινωνία

Έδρα

Πού θα μας βρείτε

Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ
Σπίτι της Συνεργασίας
Μάρκου Δρακου 29
2017, Νεκρή Ζώνη, Λευκωσία

h ngo.initiative.cyprus@gmail.com