'

Νομοσχέδιο ΙΟΚΩ

Νομοσχέδιο τιτλοφορούμενο περί ιδιωτικών οργανισμών κοινής ωφέλειας (πιστοποίηση) νόμος του 2014.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF

Περισσότερα για το νομοσχέδιο

Ιστορικό Νομοσχεδίου & Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Σχόλια ΟΠ ΜΚΟ
Σχόλια ECNL & CoE